2000 yılında kurulan şirketimiz, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu 131 nolu yetki belgesi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği kurucu üyesi olup, sektörün güvenilir öncü kuruluşları arasındadır.

 

Yurdumuz topraklarının % 92’si büyük ölçekli deprem bölgesidir. Nüfusumuzun da % 95’i riskli bölgelerde yaşamaktadır. Bu bilinçle yürürlüğe girmiş olan Yapı Denetim Sistemi; Can ve mal güvenliğini teminen, yapının fen, sanat ve sağlık kurallarına, yapı ile ilgili mevzuat ve standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi yapmayı ve bu sayede ülkemizdeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemeyi amaç edinmiştir.

 Özellikle;

                - Toplu Konutlar
                - İş Merkezleri

                - Oteller
                - Sanayi Yapıları

                - Özel Hastaneler
                - Lojistik Depoları

projelerinde uzmanlaşmış olan kuruluşumuz, yapı denetimde kaliteyi prensip edinen, uzman kadrosuyla yatırımcılara ve uygulamacılara kattığı değerleri sürekli arttırarak ve her zaman daha iyiyi hedefleyerek denetim hizmetini vermektedir.   Denetim görevi, ancak etik ve yeterli mesleki bilgi ve tecrübe sahibi insanlarla amacına uygun yapılabilir. Hedefimiz; Yapı üretimi sürecinde İnsanlarımıza, tecrübeli ekibimiz denetiminde, taşıyıcı sistemi güvenli, ekonomik, estetik, yangına karşı emniyetli, ısı, su ve ses yalıtımı olan, altyapı sistemleri, mekanik ve elektrik tesisatları tam ve kusursuz çalışan, çevreye uyumlu ve insana dost yapılar kazandırmaktır. 

 
Referanslarımıza  ilişkin daha ayrıntılı bilgi talep ettiğiniz takdirde, firma dosyamızın tarafınıza iletileceğini belirtir, sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.

 

 

Selahattin İLBEY

Mimar

Şirket Müdürü

 

Hüseyin KAYA

İnşaat Mühendisi

Şirket Müdürü

 

 
 
 

Kaytek, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Üyesidir.

 

• ©2010 • Kaytek Yapı Denetim. Ltd.Şti. aittir.
• Pazarlama İletişimi:
www.asiaminormarketing.com